SLÖJDA

- ett utforskande av material, tekniker, redskap och verktyg

Mål och vinster

20130215-105903.jpg

Slöjda är en interaktiv hemsida, ett  lärforum som byggs, används och vidareutvecklas av elever på en grundskola i Stockholm. Här samas instruktioner som blir ett verktyg att lära sig slöjda mera.            

Målet är att alla texter, bilder och filmer ska vara kopplade till pågående slöjdverksamhet och på sikt utformas och förbättras av elever i samråd med lärare. Instruktionsfilmerna ska inte enbart bygga på illustrationer av hur man gör, utan även lyfta fram vanligt förekommande utmaningar som uppstår i arbetet och visa hur de kan hanteras. Enbart filmer som elever godkänt publiceras. I möjligaste mån eftersträvas elevens anonymitet, i vissa fall kan elevens namn förekomma. 

Try agin, fail again, fail better.

Fördelarna med lärresursen är många. Eleven blir aktiv i utformandet av undervisningsresursen som innehåller både skriftliga, bildliga, och rörlilga instruktionsmoment som går att pausa och återse efter behov. Det minskar tiden som eleven behöver invänta stöd från lärare och vi frigörs och kan ägna mer tid åt elever som behöver mer stöd i arbetet. Slöjdarbetet kan tas med hem och eleven kan tillgodogöra sig missade genomgångar. Den sammanlagda dokumentationen blir både en del av och ett synligörande av ämnets kunskaper och elevernas växande färdigheter. Elevernas slöjdspecifika förmågor få fler möjligheter att synas, delas, värderas och spridas vilket gör att de också kan vidareutvecklas och användas i nya och fler sammanhang, utanför slöjdsalen.

Föremålen eleverna tillverkar med hjälp av lärresursen kommer i framtiden i liten skala att säljas. Målet är att skapa fler personliga relationer med köpare och samhällen dit pengarna går. Det ger eleverna fler möjligheter att erfara att deras arbetsinsatser får en betydande mening för inte bara dem själva utan även andra människor, världen över.

 

Elevers frågor!

22/3 - 2013

Klara JW  5b undrade;

Av hur många maskor består en lovikkamössa(st M)?

 

Arkiv;

15/2 - 2013

Klara JW 5b undrade;

Av hur många maskor ungefär består en lovikkavante (st M) ?

Kalle (5a)räknade ut en vante är uppbygd av ungefär 1644 maskor. Då blir två vantar uppbyggda av 3288 maskor

(252+700+420+132+140=1688 maskor/en vante)

Stämmer detta? Kontrollera själv

 

 

      

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.
[ X ]

Ägaren av denna hemsidan har inte loggat in på över 6 månader.

Är detta din hemsida? Logga in här för att ta bort denna rutan.

Eller starta din egen hemsida med N.nu: